Marcus Ljungqvist
Mobil: 070 - 435 18 00
Email: marcus.ljungqvist@kbkbikes.se

Mika Snell
Mobil: 070 - 622 66 32
Email: mika.snell@kbkbikes.se

Malin Göthberg
Mobil: 070 - 895 04 02
Email: malin.gothberg@kbkbikes.se

KBK BIKES AB
Gruvgatan 42 B, Falu Gruva, Falun.

Telefon: 023 - 664 90 00
(I funktion fr.o.m. hösten 2017)

Parkering finns i direkt anslutning till anläggningen.

För ytterligare information om vad som finns i området, besök hemsidan www.falugruva.se